Phú Yên thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Cập nhật lúc:   10:03:24 - 27/09/2021 Số lượt xem:   496 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Đoàn làm việc của UBND tỉnh tìm hiểu khó khăn, đề xuất của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19  Đoàn làm việc của UBND tỉnh tìm hiểu khó khăn, đề xuất của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. Ngày 22/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Hữu Thế đã ký Quyết định thành lập Tổ công tác để giúp UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, đề xuất ý kiến với Chính phủ, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Theo đó, Tổ công tác do đồng chí Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng, các đồng chí: Ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó Thường trực; Ông Trần Văn Anh - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Đinh Khắc Đô - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Tổ phó và các Thành viên: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Công Thương; Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Đào Lý Nhĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân; đề xuất với UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành những giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Qua đó, đề xuất hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền.
Đồng thời, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Sở, ngành và địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Tổ công tác có quyền yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó.
 (Trích Quyết định 1305/QĐ-UBND ngày 22/9/2021)
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 358
accessibility Hôm qua: 457
account_circle Trong tháng: 34.103
account_box Trong năm: 150.906
supervisor_account Tổng truy cập: 450.485