Phú Yên thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Cập nhật lúc:   10:03:24 - 27/09/2021 Số lượt xem:   821 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Đoàn làm việc của UBND tỉnh tìm hiểu khó khăn, đề xuất của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19  Đoàn làm việc của UBND tỉnh tìm hiểu khó khăn, đề xuất của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. Ngày 22/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Hữu Thế đã ký Quyết định thành lập Tổ công tác để giúp UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, đề xuất ý kiến với Chính phủ, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Theo đó, Tổ công tác do đồng chí Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng, các đồng chí: Ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó Thường trực; Ông Trần Văn Anh - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Đinh Khắc Đô - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Tổ phó và các Thành viên: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Công Thương; Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Đào Lý Nhĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân; đề xuất với UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành những giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Qua đó, đề xuất hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền.
Đồng thời, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Sở, ngành và địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Tổ công tác có quyền yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó.
 (Trích Quyết định 1305/QĐ-UBND ngày 22/9/2021)
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 3
accessibility Hôm qua: 233
account_circle Trong tháng: 30.209
account_box Trong năm: 57.096
supervisor_account Tổng truy cập: 517.509