Phổ biến Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021: “Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số”

Cập nhật lúc:   14:51:12 - 16/02/2022 Số lượt xem:   2313 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
Thực hiện ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh V/v Phổ biến Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021: “Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số” (tại Công văn số 73/VPUBND-KT ngày 14/02/2022).
Vừa qua, Cục Phát triển doanh nghiệp- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Dự án USAID LinkSME tiến hành khảo sát và tổng kết, xây dựng hoàn thiện Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2021: “Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số”. Theo đó, báo cáo đã phân tích và đưa ra các mục tiêu tiếp cận kiến thức chuyển đổi số, 09 rào cản khó khăn doanh nghiệp gặp phải trong quá trình chuyển đổi số; Nhu cầu chuyển đổi số và giải pháp công nghệ của doanh nghiệp; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  
 
Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 298/SKHĐT-ĐKKD ngày 16/02/2022 thông báo đến các sở, ban, ngành và các Hiệp, Hội, CLB doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp được biết. Bản điện tử được công bố trên Cổng thông tin Chương trình: http://digital.business.gov.vn  và Cổng thông tin doanh nghiệp http:// business.gov.vn .
Đồng thời, Sở cũng đề nghị trong quá trình nghiên cứu và triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, các sở, ban, ngành và các Hiệp, Hội, CLB doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất giải pháp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, hỗ trợ./.
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 232
accessibility Hôm qua: 216
account_circle Trong tháng: 30.205
account_box Trong năm: 57.092
supervisor_account Tổng truy cập: 517.505