Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong tháng 04 năm 2022

Cập nhật lúc:   11:11:40 - 12/05/2022 Số lượt xem:   3416 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong tháng 04 năm 2022, như sau:
I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:
1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 46 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 259,84 tỷ đồng. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 0,7 tỷ đồng;
- Công ty TNHH MTV: 31 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 205,14 tỷ đồng;
- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 08 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 32 tỷ đồng;
- Công ty cổ phần: 05 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 22 tỷ đồng.
* Phân theo lĩnh vực hoạt động chính:
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 06 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 100,2 tỷ đồng;
- Công nghiệp và xây dựng: 15 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 67 tỷ đồng;
- Thương mại và dịch vụ: 25 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 92,64 tỷ đồng.
2. Số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới: 19 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 06 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 13 đơn vị.
3. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 29/04/2022, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới được 209 doanh nghiệp (đạt 41,8% so với kế hoạch mỗi năm phấn đấu thành lập mới khoảng 500 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký 1.898,296 tỷ đồng.
II. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi nội dung giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKHĐ và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN: 64 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 04 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 30 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 17 doanh nghiệp;
- Công ty Cổ phần: 13 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ: 32 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 14 đơn vị;
- Văn phòng đại diện: 03 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 15 đơn vị.
III. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKDN, cấp lại GCN ĐKDN: 04 doanh nghiệp. Trong đó:
- Công ty TNHH MTV: 01 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 01 doanh nghiệp;
- Công ty Cổ phần: 02 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKHĐ: 00 đơn vị.
IV. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh:
1. Tổng số doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh: 26 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 19 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 05 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh (Số nộp hồ sơ): 01 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 01 đơn vị.
V. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn:
1. Tổng số doanh nghiệp thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn: 01 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn (Số nộp hồ sơ): 01 đơn vị.
- Địa điểm kinh doanh: 01 đơn vị.
VI.Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giải thể: 08 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 04 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 03 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký chấm dứt hoạt động: 04 đơn vị. Trong đó:
- Địa điểm kinh doanh: 04 đơn vị.
V. Công tác xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:
1. Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 30 doanh nghiệp và 03 đơn vị trực thuộc.
2. Ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 21 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc.
--------------------------
Đính kèm file: tại đây
 
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 32
accessibility Hôm qua: 244
account_circle Trong tháng: 40.228
account_box Trong năm: 10.911
supervisor_account Tổng truy cập: 582.392