Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2022

Cập nhật lúc:   10:45:26 - 17/01/2023 Số lượt xem:   2424 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2022, với các nội dung như sau:
I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:
1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 42 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 285 tỷ đồng. Trong đó:
- Công ty TNHH MTV: 24 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 55,8 tỷ đồng;
- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 14 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 182,6 tỷ đồng;
- Công ty cổ phần: 04 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 46,6 tỷ đồng.
* Phân theo lĩnh vực hoạt động chính:
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 0 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 0 tỷ đồng;
- Công nghiệp và xây dựng: 19 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 221,5 tỷ đồng;
- Thương mại và dịch vụ: 23 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 63,5 tỷ đồng.
2. Số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới: 15 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 04 đơn vị;
- Văn phòng đại diện: 01 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 10 đơn vị.
3. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/12/2022, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới được 564 doanh nghiệp (đạt 113% so với kế hoạch mỗi năm phấn đấu thành lập mới khoảng 500 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký 4.611,324 tỷ đồng.
II. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi nội dung giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKHĐ và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN: 84 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 03 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 44 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 26 doanh nghiệp;
- Công ty Cổ phần: 11 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ: 26 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 06 đơn vị;
- Văn phòng đại diện: 03 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 17 đơn vị.
III. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKDN, cấp lại GCN ĐKDN: 04 doanh nghiệp. Trong đó:
- Công ty TNHH MTV: 04 doanh nghiệp;
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKHĐ: 00 đơn vị.
IV. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh:
1. Tổng số doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh: 134 doanh nghiệp. Trong đó:
- DNTN: 17 doanh nghiệp.
- Công ty TNHH MTV: 78 doanh nghiệp.
- Công ty TNHH 02 TV trở lên: 31 doanh nghiệp.
- Công ty Cổ phần: 08 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh (Số nộp hồ sơ): 04 đơn vị. Trong đó:
- Văn phòng đại diện: 01 đơn vị.
- Chi nhánh: 03 đơn vị.
V. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn:
1. Tổng số doanh nghiệp thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn: 01 doanh nghiệp. Trong đó:
- Công ty TNHH MTV: 01 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn (Số nộp hồ sơ): 00 đơn vị.
VI.Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giải thể: 10 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 05 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 01 doanh nghiệp;
- Công ty cổ phần: 03 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký chấm dứt hoạt động: 25 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 02 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 23 đơn vị.
VII. Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
Ra thông báo vi phạm thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 01 doanh nghiệp.

----------------
Tải file đính kèm tại đây.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 80
accessibility Hôm qua: 245
account_circle Trong tháng: 38.507
account_box Trong năm: 18.280
supervisor_account Tổng truy cập: 589.761