Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Cập nhật lúc:   18:42:12 - 25/01/2021 Số lượt xem:   602 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
* Tính đến ngày 31/12/2020, phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận và giải quyết 3.520 hồ sơ doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp thu hồi). Trong đó, có 1.780 hồ sơ giải quyết trước hẹn; 1.738 hồ sơ giải quyết đúng hẹn. Theo đó, Phòng Đăng ký kinh doanh đã hướng dẫn, tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 523 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 14,94% so với cùng kỳ) với số tổng vốn đăng ký là khoảng 5.777 tỷ đồng (giảm 0,22% so với cùng kỳ); Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động mới 274 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi/Giấy xác nhận thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 814 doanh nghiệp; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi/Giấy xác nhận thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho 251 đơn vị trực thuộc; Cập nhật, bổ sung thông tin và hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp cho 143 doanh nghiệp và 21 đơn vị trực thuộc; Xác nhận hoạt động trở lại cho 112 doanh nghiệp và 24 đơn vị trực thuộc; Tiến hành thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động 208 doanh nghiệp và 33 đơn vị trực thuộc; Giải thể 88 doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động 137 đơn vị phụ thuộc; Thực hiện thủ tục thông báo quyết định giải thể cho 146 doanh nghiệp; Đăng ký mẫu dấu cho 665 doanh nghiệp và 76 đơn vị phụ thuộc. Tiến hành thu hồi 05 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (các doanh nghiệp không hoạt động, bỏ địa điểm kinh doanh).
Lũy kế số doanh nghiệp đang hoạt động đến 31/12/2020 trên địa bàn tỉnh là 3.474 doanh nghiệp (với số vốn điều lệ đăng ký khoảng 63.661 tỷ đồng).
Tỷ lệ hồ sơ qua mạng điện tử năm 2020 (theo Hệ thống) của tỉnh Phú Yên là 76,4%; trung bình cả nước là 47,31%.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 198
accessibility Hôm qua: 433
account_circle Trong tháng: 13.668
account_box Trong năm: 26.262
supervisor_account Tổng truy cập: 325.841