Liên minh HTX tỉnh tổ chức kết thúc Khóa bồi dưỡng đánh giá tổng kết khóa học bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực cán bộ HTX năm 2020

Cập nhật lúc:   16:19:37 - 29/01/2021 Số lượt xem:   1267 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
Hôm nay, ngày 29/01/2021, Liên minh HTX tỉnh tổ chức kết thúc Khóa bồi dưỡng đánh giá tổng kết khóa học bồi dưỡng đánh giá tổng kết khóa học bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực cán bộ HTX năm 2020
Thực hiện Công văn số 5986/UBND-KT, ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực cán bộ HTX năm 2020. Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Phú Yên tổ chức Khóa học bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực cán bộ HTX với những nội dung cơ bản như: Luật HTX năm 2012, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; một số Luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX; phong trào hợp tác xã quốc tế và quá trình hình thành, phát triển Hợp tác xã ở Việt Nam, mô hình HTX điển hình tiên tiến ở Việt Nam và trên thế giới. Khoá học được tổ chức từ ngày 03/12/2020 đến ngày 30/12/2020.
Hôm nay, ngày 29/01/2021, Liên minh HTX tỉnh tổ chức kết thúc Khóa bồi dưỡng đánh giá tổng kết khóa học. Có 47 học viên được cử từ 33 HTX nông nghiệp, trong đó: Lớp Hội đồng quản trị/Giám đốc HTX có 17 học viên, lớp Kiểm soát HTX có 17 học viên, lớp Kế hoạch có 13 học viên.
 

 
Theo các học viên nhận xét, nội dung chương trình bồi dưỡng được bổ sung cập nhật những kiến thức kỹ năng cơ bản về tổ chức, quản lý, điều hành và nghiệp vụ chuyên môn theo từng chuyên đề, nhất là hệ thống các câu hỏi, bài tập xử lý tình huống và trao đổi chia sẽ kinh nghiệm từ thực tế. Các học viên cơ bản đã nhận thức đúng về bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể - HTX, nòng cốt là HTX và nâng cao nhận thức về mô hình HTX kiểu mới, mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; về phương pháp quản lý điều hành và tổ chức sản xuất kinh doanh theo qui định của Luật HTX năm 2012; nâng cao nhận thức trong mỗi học viên về mô hình HTX đích thực theo Luật HTX năm 2012, về thành phần kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kỹ năng, trình độ quản lý điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác kiểm tra, kiểm soát cũng như chuyên môn nghiệp vụ của các học viên được nâng lên, sẽ áp dụng vào thực tế công tác tại HTX được năng động, nhạy bén và đổi mới phương pháp nhất là trong công tác quản lý tài chính điều hành HTX chặt chẽ hơn, tổ chức các hoạt động của HTX thực hiện theo qui định của Luật HTX và Điều lệ HTX. Thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho nhu cầu phát triển kinh tế hộ thành viên, qua đó giúp cho bà con thành viên gắn bó và tin tưởng vào mô hình HTX kiểu mới và từ đó có trách nhiệm hơn trong việc tham gia xây dựng và phát triển KTTT, HTX.
Trong thời gian học tập trung tại lớp cũng như việc nghiên cứu học tập ngoại khóa ở Liên minh HTX tỉnh bạn, đã tạo cơ hội cho các học viên có điều kiện để giao lưu chia sẽ kinh nghiệm, mở rộng liên doanh liên kết, trao đổi thông tin, học tập lẫn nhau về tổ chức, quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường hoạt động của HTX./.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 92
accessibility Hôm qua: 397
account_circle Trong tháng: 30.915
account_box Trong năm: 120.330
supervisor_account Tổng truy cập: 419.909