Chủ trương đầu tư Danh mục các dự án xây dựng nông thôn mới huyện Tây Hòa

Cập nhật lúc:   09:58:44 - 05/12/2019 Số lượt xem:   190 Người đăng:   Phòng kinh tế ngành
Phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục các dự án khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tây Hòa
Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục các dự án khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tây Hòa do UBND các xã trên địa bàn huyện Tây Hòa làm Chủ đầu tư; Gồm 14 danh mục dự án nhóm C, quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp với tổng mức đầu tư khoảng 9.167 triệu đồng, trong đó: nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 4.088,5 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh là 821 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách xã, nguồn vốn ngân sách huyện là 703,4 triệu đồng, vốn đóng góp Nhân dân và các nguồn huy động hợp pháp khác là 2.554,1 triệu đồng. Các dự án nhằm xây dựng nhà văn hóa, trường học, giao thông nội đồng, cấp nước sinh hoạt góp phần giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tây Hòa.

Xem tại đây:
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 71
accessibility Hôm qua: 445
account_circle Trong tháng: 3.373
account_box Trong năm: 152.120
supervisor_account Tổng truy cập: 238.952