10 chính sách mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 01/7/2020

Cập nhật lúc:   08:35:41 - 30/06/2020 Số lượt xem:   111 Người đăng:   Văn phòng phát triển bền vững
(Dân sinh) - Theo đó, từ ngày 1/7/2020, nhiều thay đổi lớn liên quan đến tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức cần biết.

Cụ thể, 10 chính sách mới thay đổi từ ngày 1/7/2020.

1. Lương cơ sở vẫn giữ mức 1.490.000 đồng/tháng

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa bế mạc, Quốc hội đã quyết định chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020.

Đồng thời, giao Chính phủ, căn cứ tình hình thực tế để chủ động báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở (Xem chi tiết tại đây).

Như vậy, từ 1/7/2020, lương cơ sở giữ mức 1.490.000 đồng/tháng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019; với việc mức lương cơ sở giữ nguyên thì các khoản khác tính theo lương cơ sở cũng sẽ giữ nguyên.

2. Sẽ không còn công chức là lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập nói chung

Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập được xem là công chức.

Chỉ còn 3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời.

Tuy nhiên, theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) thì khái niệm công chức không còn đối tượng công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Chỉ còn 3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp sau:

- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020;

- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trước đây, theo quy định của Luật Viên chức 2010 thì sau khi viên chức đã thực hiện xong hợp đồng xác định
thời hạn và tiếp tục ký hợp đồng sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn (thường gọi là biên chế suốt đời).Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc có thể được xét tuyển vào công chức.
 

4. Kéo dài thời hạn tối đa của hợp đồng làm việc xác định thời hạn với viên chức lên 60 tháng

Theo quy định tại Luật viên chức 2010 thì Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn có là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

 
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 205
accessibility Hôm qua: 484
account_circle Trong tháng: 6.430
account_box Trong năm: 137.177
supervisor_account Tổng truy cập: 224.009