Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

18/03/2021 15:27:47
|
Văn bản pháp luật
Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Ngày 04/01/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

15/01/2021 14:26:41
|
Văn bản pháp luật
Ngày 04/01/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này cụ thể hoá các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, trong đó thể hiện rõ những cải cách, đổi mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, đồng thời phần nào khắc phục, xử lý những bất cập, vướng mắc trong thời gian qua.

Quyết định số 1184/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 09/7/2020

15/07/2020 08:53:35
|
Văn bản pháp luật
Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định số 1184/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030

02/06/2020 14:50:32
|
Văn bản pháp luật
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 26/5/2020 kế hoạch giám sát, đnahs giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

Quyết định số 468/QĐ-BKHĐT về Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030

15/04/2020 10:10:29
|
Văn bản pháp luật
Ngày 26/3/2020 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 468/QĐ-BKHĐT về Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030

Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

05/02/2020 15:50:39
|
Văn bản pháp luật
Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên năm 2020

31/01/2020 16:16:49
|
Văn bản pháp luật
Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 20/KH –UBND về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên năm 2020,

Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030

05/12/2019 10:22:01
|
Văn bản pháp luật
Triển khai thực hiện Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 1633/QĐ-UBND về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2030.

37/2018/QH14

24/10/2019 09:26:31
|
Văn bản pháp luật
Luật công an nhân dân. Ngày ban hành: 20/11/2018

30/2018/QH14

24/10/2019 09:25:29
|
Văn bản pháp luật
Luật đặc xá. Ngày ban hành: 19/11/2018

35/KH-UBND

24/10/2019 09:25:26
|
Văn bản pháp luật
Kế hoạch triển khai, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính – 2017” trên địa bàn tỉnh. Ngày ban hành: 07/03/2017

02/2019/TT-BNV

23/09/2019 11:42:23
|
Văn bản pháp luật
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Ngày ban hành: 24/01/2019
1 2 [1/2]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 111
accessibility Hôm qua: 681
account_circle Trong tháng: 57.304
account_box Trong năm: 52.717
supervisor_account Tổng truy cập: 352.296