Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17/09/2021 09:42:35
|
Văn bản pháp luật
Ngày 16/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND về Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 9 năm 2021.

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Cán bộ thuế hướng dẫn người dân làm thủ tục quyết toán thuế. Ảnh: VIỆT AN
23/04/2021 13:52:23
|
Văn bản pháp luật
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

18/03/2021 15:27:47
|
Văn bản pháp luật
Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Ngày 04/01/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

15/01/2021 14:26:41
|
Văn bản pháp luật
Ngày 04/01/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này cụ thể hoá các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, trong đó thể hiện rõ những cải cách, đổi mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, đồng thời phần nào khắc phục, xử lý những bất cập, vướng mắc trong thời gian qua.

Quyết định số 1184/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 09/7/2020

15/07/2020 08:53:35
|
Văn bản pháp luật
Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định số 1184/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
1 2 3 [1/3]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 345
accessibility Hôm qua: 342
account_circle Trong tháng: 66.382
account_box Trong năm: 131.802
supervisor_account Tổng truy cập: 431.381