Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ảnh: Minh họa-sưu tầm
03/01/2023 14:35:25
|
Văn bản pháp luật
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Ảnh minh họa
16/12/2022 08:57:42
|
Văn bản pháp luật
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BKHĐT ngày 09/12/2022 hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025

Ảnh minh họa.
01/12/2022 08:36:17
|
Văn bản pháp luật
- Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày những nội dung chủ yếu của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày những nội dung chủ yếu của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)
08/11/2022 15:54:37
|
Văn bản pháp luật
- Ngày 07/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày tóm tắt những nội dung chủ yếu của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Quy định việc thu hồi đất trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/11/2022 13:22:38
|
Văn bản pháp luật
Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND về Quy định việc thu hồi đất trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/11/2022.

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
10/10/2022 10:39:06
|
Văn bản pháp luật
Ngày 03 tháng 10 năm 2022, đồng chí Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ký Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022

01/06/2022 09:42:15
|
Văn bản pháp luật
Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

(Ảnh: Sưu tầm internet).
27/05/2022 15:38:22
|
Văn bản pháp luật
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

19/05/2022 10:20:34
|
Văn bản pháp luật
Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (có hiệu lực từ ngày 01-01-2022)

11/01/2022 08:51:23
|
Văn bản pháp luật
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đã có Công văn số 31/SKHĐT-TTr ngày 06/01/2022 V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, triển khai đến các Sở, ban, ngành, địa phương và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17/09/2021 09:42:35
|
Văn bản pháp luật
Ngày 16/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND về Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 9 năm 2021.
1 2 3 [1/3]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 67
accessibility Hôm qua: 245
account_circle Trong tháng: 38.494
account_box Trong năm: 18.267
supervisor_account Tổng truy cập: 589.748