Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

Cập nhật lúc:   11:34:30 - 28/09/2021 Số lượt xem:   562 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Ngày 25/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.
Tại Quyết định này, UBND tỉnh Phú Yên công bố 78 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:
- Ban hành mới 28 thủ tục, gồm: 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; 04 thủ tục trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 02 thủ tục trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp.
- Sửa đổi, bổ sung 50 thủ tục, gồm: 01 thủ tục trong lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà nhà đầu tư và 49 thủ tục trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ 102 thủ tục gồm 69 thủ tục trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp; 04 thủ tục trong lĩnh vực Đấu thầu; 01 thủ tục trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn và 28 thủ tục trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 và Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và các sở, ban, ngành.
Tải Quyết định 1319/QĐ-UBND tại đây.
Nguồn: ipcphuyen.gov.vn
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 40
accessibility Hôm qua: 241
account_circle Trong tháng: 30.710
account_box Trong năm: 69.409
supervisor_account Tổng truy cập: 529.822