Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (có hiệu lực từ ngày 01-01-2022)

Cập nhật lúc:   08:51:23 - 11/01/2022 Số lượt xem:   801 Người đăng:   Thanh tra sở
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đã có Công văn số 31/SKHĐT-TTr ngày 06/01/2022 V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, triển khai đến các Sở, ban, ngành, địa phương và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Để thuận tiện cho việc nắm bắt thông tin, quy định mới và chủ động tra cứu các nội dung liên quan đến Nghị định 122, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên tóm tắt một số nội dung chính, mới điều chỉnh, bổ sung so với Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ như sau:
 Bổ sung 03 lĩnh vực gồm: (i) lĩnh vực quy hoạch, (ii) lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và (iii) lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; xác định rõ thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và một số hành vi vi phạm; bỏ quy định xử phạt đối với một số hành vi liên quan đến đăng ký doanh nghiệp..., tăng mức xử phạt tối đa của nhiều hành vi vi phạm đảm bảo đủ sức răn đe đối với những hành vi vi phạm.
Lĩnh vực quy hoạch, bổ sung các quy định mới gồm: vi phạm về chế độ báo cáo và cung cấp thông tin quy hoạch; vi phạm về lập, điều chỉnh quy hoạch; vi phạm về thực hiện quy hoạch. Điều đáng chủ ý ở đây là mức xử phạt đối với hành vi điều chỉnh quy hoạch không đúng thẩm quyền theo quy định có mức xử phạt cao nhất là 500 triệu đồng.
Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) bổ sung các quy định mới gồm: vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động đầu tư PPP; vi phạm trong tiểu dự án PPP có cấu phần xây dựng; vi phạm về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; vi phạm quy định trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP; vi phạm khác về lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP; vi phạm về hợp đồng dự án, doanh nghiệp dự án PPP; vi phạm về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực PPP; vi phạm về thực hiện dự án PPP.
Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, các quy định mới gồm: vi phạm về lập, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; vi phạm về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; vi phạm về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; vi phạm về hợp đồng lựa chọn nhà đầu tư.
Nghị định 122 đã bổ sung rõ thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp là 01 năm; đối với lĩnh vực quy hoạch là 02 năm giúp người có thẩm quyền xử phạt hành chính xác định được thời gian xử phạt, đảm bảo thực hiện đúng quy định.
Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh, Nghị định 122 tăng mức xử phạt đối với hành vi không thực hiện theo đúng nội dung tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến 100 triệu đồng, trước đây mức phạt tối đa đối với nội dung này chỉ 40 triệu đồng; đối với hành vi thực hiện dự án trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư lên đến 200 triệu đồng (mức phạt trước đây đối với hành vi này chỉ tối đa 80 triệu đồng),…
Đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, Nghị định 122 đã tăng mức xử phạt và thêm các quy định mới với mức xử phạt cao hơn nhiều so với Nghị định 50. Nghị đinh 122 bổ sung quy định xử phạt mới liên quan đến vi phạm về kê khai vốn điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Theo đó, hành vi khai khống vốn điều lệ có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng, khai khống từ 10 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng mức phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, mức phạt tối đa của hành vi kê khai khống vốn điều lệ lên tới 100 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm về thành lập, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp mức phạt tối đa lên tới 30 triệu đồng, trước đây, mức phạt tối đa liên quan tới quy định này là 10 triệu đồng.
Đối với lĩnh vực đấu thầu, Nghị định 122 đã bổ sung một số hành vi vi phạm như: Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đầy đủ nội dung hoặc không đầy đủ căn cứ theo quy định của pháp luật về đấu thầu; áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu; cho phép nhà thầu làm rõ, bổ sung nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đúng quy định làm thay đổi bản chất của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất dẫn đến làm thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu; đăng tải hồ sơ mời thầu không thống nhất với nội dung đã được phê duyệt,… và Nghị định 122 đã bổ sung thêm vi phạm các điều cấm trong đấu thầu với mức xử phạt cao lên đến 300 triệu đồng.
Với những nội dung điều chỉnh mở rộng về hành vi vi phạm và các mức xử phạt khá cao như hiện nay theo quy định của Nghị định 122, với mục tiêu tăng tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân. Do vậy, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước; các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án; các đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, cần nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, đấu thầu, quy hoạch,… và Nghị định này với nhưng nội dung có liên quan đến hoạt động của tổ chức, đơn vị, cá nhân mình đang thực hiện hoặc có ý định triển khai thực hiện để tránh những sai phạm, bị xử phạt; cùng với nhà nước tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh, phân minh và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên./.
(Chi tiết theo Nghi định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ)
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 46
accessibility Hôm qua: 241
account_circle Trong tháng: 30.716
account_box Trong năm: 69.415
supervisor_account Tổng truy cập: 529.828