Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

Quyết định số 16/2022/QĐ- UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   10:32:56 - 16/05/2022 Số lượt xem:   411 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
UBND Tỉnh ban hành Quy định chính sách miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 
Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh Phú Yên đã ký ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND về Quy định chính sách miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 và thay thế Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2026 của UBND tỉnh Phú Yên.

Quy định này quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án đầu tư thực hiện xã hội hóa về giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.
Quy định này không áp dụng đối với các dự án đầu tư có vốn nước ngoài thực hiện các lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên.  
Đối tượng điều chỉnh:
- Các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa; các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (sau đây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa).
- Các cơ quan Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Quy định cụ thể ưu đãi về đất đai:
1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Quy định này được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất và được miễn tiền thuê đất trong suốt thời hạn được thuê đất của dự án, trừ các quỹ đất do Nhà nước đã thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều này.
2. Cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị thuộc đối tượng, phạm vi quy định tại Điều 1 và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 2 Quy định này được hưởng mức miễn tiền thuê đất theo chính sách khuyến khích xã hội hóa của tỉnh quy định tại Quy định này như sau:
a) Đối với các dự án xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn các phường thuộc thành phố Tuy Hòa: Miễn tiền thuê đất 20 năm kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Đối với các dự án xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn các xã An Phú, xã Bình Kiến thành phố Tuy Hòa, các phường thuộc thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa, các thị trấn thuộc các huyện trong tỉnh: Miễn tiền thuê đất 25 năm kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Đối với các dự án xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn các phường thuộc thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa và các thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn toàn tỉnh: Miễn tiền thuê đất 30 năm kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
d) Trường hợp dự án nằm đồng thời trên địa bàn thành phố, thị xã và huyện thì việc miễn tiền thuê đất được tính theo tỉ lệ diện tích sử dụng đất của dự án tương ứng trên từng địa bàn.
3. Trường hợp Nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình xã hội hóa mà phải chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều này. Khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận quyền sử dụng đất hợp pháp được xử lý theo quy định tại mục 3, khoản 3, Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TT-BTC 23/10/2014 của Bộ Tài chính.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 4 năm 2022.
Quyết định này thay thế Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2026 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Nguồn: Trung tâm XTĐT&HTDN
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 81
accessibility Hôm qua: 245
account_circle Trong tháng: 38.508
account_box Trong năm: 18.281
supervisor_account Tổng truy cập: 589.762