Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022

Cập nhật lúc:   09:42:15 - 01/06/2022 Số lượt xem:   144 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022.
Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này được áp dụng để xác định giá đất cụ thể đối với các trường hợp được quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật đất đai, xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại; xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các nội dung có liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.
Quy định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất các nhóm đất như:
- Nhóm đất phi nông nghiệp: giá đất ở tại đô thị; giá đất ở tại nông thôn; giá đất thương mại, dịch vụ: 1,0; giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ: 1,0.
- Nhóm đất nông nghiệp: giá đất trồng cây hàng năm (gồm: giá đất trồng lúa nước 2 vụ; giá đất trồng cây hàng năm trừ đất trồng lúa nước 2 vụ); giá đất trồng cây lâu năm; giá đất rừng sản xuất; giá đất nuôi trồng thủy sản; giá đất làm muối.
- Đất các đảo.
- Đối với các loại đất mà Chính phủ không quy định khung giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/4/2022; thay thế các Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên: số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022, số 42/2021/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021.
Tải Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 tại đây.
Tải Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND tại đây.
Nguồn: Trung tâm XTĐT&HTDN
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 40
accessibility Hôm qua: 241
account_circle Trong tháng: 30.710
account_box Trong năm: 69.409
supervisor_account Tổng truy cập: 529.822